Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yleiskäsite toiminnalle, jolla tuetaan ja edesautetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä työnantajan palvelukseen. Työhönvalmennuksessa tuetaan asiakkaan työllistymistä tai työssä pysymistä tavallisessa työyhteisössä. Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi tai työssä pysymisen mahdollistamiseksi valmennuksessa huomioidaan palvelujärjestelmän mahdollistamat tukimuodot työnantajalle. Näitä voivat olla esimerkiksi palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja työ- tai työhönvalmentajan tuki työsuhteen tai toimenpiteen (kuten työkokeilu, työharjoittelu tai työelämävalmennus) aikana. Kelan palveluna työhönvalmennus on osa ammatillisen kuntoutuksen prosessia, jolla tuetaan osatyökykyisen henkilön työelämässä jatkamista, työllistymistä tai työelämään palaamista. Kelan työhönvalmennuksessa harjoitellaan käytännön työtä joko työpaikalla, työklinikassa tai muussa Kelan hyväksymässä kuntoutusyksikössä. Sillä pyritään parantamaan yleisiä työstä selviytymisen taitoja ja sopeutumista työelämään tai uuteen työpaikkaan. Tavoitteena on, että sen avulla pääsee suoraan työhön esimerkiksi pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai sillä pystytään selvittämään sopiva koulutusvaihtoehto. Työhönvalmennuksesta ja sen ehdoista tehdään sopimus työhönvalmennuspaikan, valmennukseen osallistuvan ja Kelan kesken. Työhönvalmennus kestää yleensä 2–6 kuukautta yksilöllisen tarpeen mukaan. Toimintamuodot, palvelusisällöt ja järjestämiskäytännöt on kuvattu työhönvalmennuslinjan standardissa.