Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan työttömyyden aiheuttamien menojen kustantamiseksi. Työntekijä maksaa palkastaan työttömyysvakuutusmaksua.