Työnjohto-oikeus

Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä. Tätä sanotaan työnantajan direktio-oikeudeksi. Työnantajan antamia käskyjä ja ohjeita on syytä noudattaa. Noudattamatta jättäminen saattaa oikeuttaa työnantajan päättämään työntekijän työsuhteen.