Työharjoittelu

Työharjoittelu tarkoittaa sitä, että työntekijä tulee uuteen työpaikkaan opettelemaan uutta ammattia tai työtä. Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Työharjoittelun järjestää usein työvoimatoimisto. Jos kyse ei ole työsuhteessa tehdystä työstä, työvoimatoimisto maksaa työharjoittelun ajalta työntekijälle korvauksen. Korvaus on tavallista palkkaa pienempi mutta yleensä yhtä suuri kuin työttömyyskorvaus.