Työnantajakeskusjärjestöt

1) Elinkeinoelämän keskusliitto EK (EK on yksityissektorin keskusjärjestö, jossa on 44 toimialaliittoa ja noin 16 000 jäsenyritystä.)

2) Kunnallinen työmarkkinalaitos KT (KT ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. Kunta-alan sopimusten piiriin kuulu noin 400 kuntaa ja 210 kuntayhtymää.)

3) Valtion työmarkkinalaitos VTML (VTML solmii työ- ja virkaehtosopoimukset valtion palveluksessa olevalle henkilöstölle.)

4) Kirkon työmarkkinalaitos KiT (KiT toimii evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa työnantajana.)