Työhygienia

Työpaikan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset olosuhteet ovat sellaiset, etteivät ne vaaranna työntekijöiden terveyttä tai aiheuta epämukavia työolosuhteita.