Työsääntö

Työsäännöt ovat ohjeistuksia, joissa määritellään pelisääntöjä, joita työntekijöiden ja työnantajan on noudatettava. Työsäännöt ovat sitovia normeja. Niitä noudatetaan työntekijän työsuhteen ehtoina. Työsopimuksella voi kuitenkin sopia työntekijälle työsääntöjä edullisemmista ehdoista.

Työsäännöillä ei voi poistaa vastuuta, joka työnantajalla on pakottavan lainsäädännön ja työehtosopimusten perusteella (esimerkiksi työnantajan vastuu työturvallisuudesta ja -terveydestä). Työnantajalla ei ole oikeutta vahvistaa yksipuolisesti yrityksessä noudatettavia työsääntöjä eikä niihin tehtäviä muutoksia. Työnantajalla on kuitenkin aina oikeus valvoa ja johtaa työtä.