Työtoiminta

Työtoiminta on huoltosuhteessa tapahtuvaa työorientoitunutta toimintaa, jossa asiakas ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Työtoiminnasta voidaan maksaa pientä verovapaata työosuusrahaa. Palveluun tulisi olla liitettynä työkykyä ja sosiaalisia kykyjä parantavaa suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta niin, että avoimille työmarkkinoille työllistyminen tulisi mahdolliseksi. Työtoimintaan osallistuvat ovat muun muassa kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia, ja palvelu perustuu muun muassa lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja sosiaalihuoltolain 27 e §:ään.