Työajan valvonta

Työnantajalla on oikeus valvoa työntekijöiden työaikaa. Työnantajalla on oikeus tietää, milloin kukin työntekijä on töissä ja onko hän noudattanut työaikoja. Työaikaa voidaan työpaikalla valvoa kulunvalvonnalla (ks. kulunvalvonta).