Työelämän tietosuoja

Tietosuoja on osa työelämän hyvää laatua, jonka toteutumisesta vastaa lähtökohtaisesti työnantaja. Yksityisyyden suojaan kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja muutoinkin laadullisesti korkeatasoisten henkilötietojen perusteella. Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa on voimassa erityinen työelämän tietosuojalaki (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004).