Työkorvaus

Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus, joka ei ole palkkaa. Työkorvausta maksetaan toimeksiantosuhteessa, jossa työn tilaaja sopii työn tekijän (esim. yrittäjä tai osakeyhtiö) kanssa työn suorittamisesta ja palkkion määrästä.

Katso: freelance-työ