Toimitsija

Ammattiliiton työntekijä, jonka osaamisalueita voivat olla esim. työlainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemus, hyvää suullinen ja kirjallinen suomen (ja ruotsin) kielen taito sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Monipuolinen työelämän ja järjestötoiminnan tuntemus ovat myös eduksi tehtävää hoidettaessa. Toimitsijan tehtävässä joutuu useimmiten matkustamaan.