Työaikalaki

Työaikalaki on yleislaki, jota sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön. Työaikaa koskevia säännöksiä on lisäksi muun muassa merityöaikalaissa, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa, Euroopan Unionin tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevassa asetuksessa ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa sekä kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetussa laissa.