Tuetun työllistymisen työhönvalmennus

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja tukee, ohjaa ja valmentaa asiakasta voimavaralähtöisesti työsuhteeseen tavalliseen työyhteisöön. Työhönvalmentaja etsii asiakkaalle tai yhdessä hänen kanssaan työpaikan ja hänen taitojaan vastaavat työtehtävät avoimilta työmarkkinoilta. Valmennusprosessi jakaantuu suunnittelu-, valmistelu- ja tuetun työllistymisen vaiheisiin, joihin kaikkiin sisältyy työhönvalmentajan palvelut. Tuetun työllistymisen tavoitteena on löytää työtä räätälöiden, toimintoja mukauttaen ja käytäntöjä sopeuttaen sellainen työ ja toimenkuva, johon työhön kuntoutuva tai työelämään valmentautuva asiakas soveltuu mahdollisimman hyvin. Sovittautumista työpaikalle edistetään tarvittaessa ohjauksella ja tuella, jota tarjotaan paitsi työpaikkaa tavoittelevalle asiakkaalle myös työllistyvän asiakkaan työyhteisölle. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus voi tarvittaessa olla jopa pysyvä tuki työsuhteessa avoimilla työmarkkinoilla olevalle vammaiselle tai osatyökykyiselle henkilölle.