Tilaajan vastuu

Tilaajan vastuu tarkoittaa sitä, että työn tilaaja tai pääurakoitsija vastaa alihankkijan velvoitteiden laiminlyömisestä. Tilaajan vastuusta säädetään tilaajavastuulaissa. Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee mm. selvittää, onko yritys maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

Lakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 7 500 euroa ilman arvonlisäveroa. Tällä tarkoitetaan sopimuksen koko arvoa erittelemättä siitä työn osuutta.