Tuotantokoulu

Tuotantokoulu on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua silloin, kun työpainotteinen opiskelu tuntuu teoriapainotteista opiskelua sopivammalta vaihtoehdolta. Tuotantokoulussa oppimisympäristö vastaa oikeaa työympäristöä ja toiminnalle on asetettu tuotannolliset tavoitteet. Ammatillinen perustutkinto suoritetaan erityisopetuksessa ja opiskelu tapahtuu työssä oppimalla ja käytännöstä teoriaan etenemällä. Useimmiten ammattioppilaitos ostaa palvelun työpajalta ja opetuksesta vastaa ammattioppilaitoksen palkkaama ammattiaineiden opettaja. Koulutus kestää keskimäärin kolme vuotta. Opiskelunsa päätteeksi opiskelija saa tutkintotodistuksen.