Työtodistus

Työtodistus on todistus tehdystä työstä ja kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta työtodistus. Mikäli työnantaja ei anna heti työtodistusta, kannattaa sellainen vaatia.

Työtodistuksesta käyvät ilmi yleensä työn kesto ja työtehtävät. Työtodistuksessa täytyy olla myös työntekijän ja työnantajan nimi. Työtodistukseen voi vaatia myös työnantajan arviointia siitä, miten työtehtävät on hoidettu. Työntekijä voi myös pyytää, että työtodistukseen merkitään työsuhteen päättymisen syy. Työtodistuksen voi vaatia myös jälkeenpäin ja työnantaja on velvollinen antamaan sen. Jos työnantaja jättää työtodistuksen antamatta, on kyseessä rangaistava teko.