Työympäristö

Työympäristössä vaikuttavia tekijöitä ovat mm. biologiset tekijät, ilmastointi, lämpöolot, melu, nanoteknologia, sisäilma ja sisäympäristö, säteily, tärinä ja valaistus. Fyysisen työympäristön merkitys terveydelle, jaksamiselle ja työteholle on suuri. Huono työympäristö aiheuttaa muun muassa
* tapaturmia ja vammautumista, kuolemanvaaraa
* myrkytyksiä, virus- ja bakteeriperäisiä tauteja
* tuki- ja liikuntaelinten vaivoja ja sairauksia
* henkistä rasitusta, kipuja, stressiä, väsymystä ja uupumusta
* työn hidastumista ja työn laadun heikkenemistä
* ihmissuhdeongelmia
* taloudellisia menetyksiä.