Työttömyysturva

Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi. Työttömyysaikaisia toimeentuloetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Kun henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakee työttömyysetuutta, työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijan oikeudesta työttömyysturvaan. Työttömyyspäivärahaa maksavat KELA ja työttömyyskassat.